Polygonal acoustic panels created with use of glitchart technique. Glitchart emphasizes pixelation mistakes and takes them as an advantage. Final digital art was printed on the acoustic canvas and upholstered on two acoustical polygons, which are related to each other.
___
Polygonální akustické panely byly vytvořeny pomocí digitální techniky glitchart. Glitchart pracuje se zdůrazněním digitální chyby, která vzniká při postprodukci obrazu a využívá jí jako výhodu. Finální obraz byl digitálně vytištěn a aplikován na dva polygonální panely, které na stěně fungují ve vzájemném vztahu.
Back to Top