Lappa acoustic shapes were designed for colorful and playful compositions on the wall of offices and residential spaces. Panels come in different shapes and sizes of circles, ovals and drops. Some of them are three-dimensional, to create light and shadow effect during the day.
___
Lappa akutické tvary byly navrženy pro barevné a hravé kompozice na stěnách kanceláří a obytných prostor. Panely byly navrženy ve třech základních tvarech - kruh, ovál a kapka. Část kolekce je obohacena o trojrozměrný efekt, který vytváří stínohru podle aktuálního zdroje světla dopadajícího na panel.
Back to Top