PANELS FOR P1 OFFICE
Minimal acoustic panels were designed for P1 office in dynamical Prague
district Holesovice. Panels were printed in light grey colour with soft texture.
___
Minimalistické akustické panely byly navrženy pro prostory kanceláří P1 v dynamicky se
rozvíjejících 
pražských Holešovicích. Panely byly navrženy v jemné šedé barvě
a byly doplněny o drobnou texturu.
 
___
Cooperation: Esté architekti 
Back to Top