PANELS FOR PRIVATE HOUSE
Composition of panels designed for acoustically problematic staircase in private family house. 
Three–dimensional circles were combined with backlighted LED panels in the hall to bring 
soft ambient light to the space.

___​​​​​​​

Kompozice panelů byla navržena pro akusticky problematické schodiště rodinného domu.
Trojrozměrné kruhové panely byly kombinovány s podsvícenými LED panely, které v prostoru horní
chodby vytvářejí příjemné ambientní osvícení.

___​​​​​​​
Cooperation with StAr atelier
Photo: Studio Flusser
Back to Top