Circle acoustic panels were created for Prague based coffee bar. Oversized structure of weaving was made by connecting colorful ribbons, stretched onto the frame. Collection of objects was composed of one big acoustical circle and two decorative smaller ones.
___
Kruhové akustické panely byly navrženy pro prostory kavárny. Předimenzovaná struktura tkaniny byla vytvořena proplétáním barevných stuh, vypnutých na rámu. Kolekce objektů byla tvořena jedním velkým a dvěma menšími formáty. 

Back to Top